DUYURULAR

SERBEST KÜRSÜ

Şiir Ve TanımıŞiir olgusunun bir çok tanımı olduğu izahtan varestedir.Bu şiir tanımlarının hepside aynı kapıya çıkmakta ve hepside doğru tanımlardır.Bunların birbirinden farkı,her birinin şiir olgusunun değişik yönlerini ele almış olmasıdır. Şiir insan ve onun yaşadığı toplum için çok önemlidir.Şiirsiz bir toplumun veya şiire saygı göstermeyen bir toplumun ayakta kalması için gereken can damarlarından biri kopmuş demektir.O nedenle şiir toplum hayatında çok önemli bir yere sahiptir.Ezcümle şiir toplum için her şeydir.Vücut için beş duyu organı ne ise,toplum içinde şiir odur.
Bu cümleyi biraz açmak gerekecektir. Şiir toplum için gah uyarıcıdır;gah kahramanlık duygularını dile getirir;gah toplum için bilim tellallığı yapar;gah ekonomiyi,gah hukuku ele alır.Yani şiirin teması alabildiğine çok olup edebiyat içinde önemli bir yer tutmaktadır.
Böylece şiirin insan ve onun yaşadığı toplum için ne denli önemli olduğunu açık ve sarih olarak açıkladıktan sonra,şiirin tanımına geçmemiz mümkün olacaktır.Bu tanımlar çeşitli olup,bunları bir numaratör vasıtası ile göstermek mecburiyeti vardır.
1. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insana güzel duygular adına ne varsa verir.
2. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insanların eksik yönlerini düzeltirken,onları
mutlluğa garkeder.
3. Şiir öyle bir hareket tarzıdır ki insanları biteviye iyiye ve doğruya götürür.
4. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insanları ve yaşadığı toplumu çağdaş ve medeni
yapar.
5. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insanları ve yaşadığı toplumu fizyoljik ve
morfolojik yönden gelişimini sağlar.
6. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insanları ve yaşadığı toplumu ilimsel ve bilimsel
yönden destekler.Demek ki,ilmi ve bilimsel şiirler yazmak mümkündür.
7. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insanların ve yaşadığı toplumun en iyi şekilde
reklam ve tanımını yapar.
8. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insanların ve yaşadığı toplumun dayanma ve
tahammül gücünü sağlamlaştırır..
9. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki sahifelerce anlatılanları bir dörtlük yada birkaç
mısra ile anlatır.
10. Şiir öyle bir icrayı sanattır ki insanları ve yaşadığı toplumu canlı ve diri
tutar,onları şahlandırır.
11. Şiir öyle bir hareket tarzıdır ki insanların güzel yazma ve güzel konuşma
kabiliyetlerini artırır.
12. Şiir öyle bir hareket tarzıdır ki insanların hayal kurma ihtiyaçlarını giderir.
13. Şiir öyle bir hareket tarzıdır ki insanların kahramanlık duygularını konu alarak
insanları ve yaşadığı toplumu o cihette geliştirir.
Sonuç olarak şu cümleyi demek kaçınılmaz bir durumdur. Şiir toplum için her şeydir. Şiire gereken önemi vermeyen insan ve toplumlar çağa ayak uyduramazlar ve bir çok yönden eksik kalmaya mahkumdurlar. Hatta şiire gereken önemi vermeyen insan ve toplumlar tarih sahnesinden ya,silinirler; yada, güçsüz ve küçük bir devlet olarak varlık icra ederler.’’Şairleri susan yada susturulan bir devlet hüsranlı hallere gebedir’’ diyen söz çok haklı ve yerinde şöylenmiştir.


Mehmet Kızılkoca / 27.03.2013

Bu yazı 823 kez okundu.


YORUM YAPYORUMLAR

Siirdemeti.Net - 2005 Yılından Günümüze Karşılıksız Sevgi ©