DUYURULAR

SERBEST KÜRSÜ

AKIL


Evrenin mesajını alabilmek, denileni değil, anlatılmak isteneni algılayabilmektir akıllı olmak.Akıl denince akla ilk gelen birkaç kavramın bizlere neler anlattığını,neleri çağrıştırdığını hep birlikte görelim.
Akıl: Ego.Ben. Menfaat. Anlak. Huş. İrfan. Kavrayış. Kafa.Zihin. Beyin. Mantık. Anlama. Zekâvet. Müfekkire. Algı. Anlamak. Beceri. Bilgi. Bilinç. Fikir.Düşünce. Hafıza. Akılcı. Sağduyu. Aklî. Dikkat. Alırlık. Yetenek. Entelektüalizm. Hatır. Kiyaset.İzan. Dimağ. Ufuk. Beyin. Feraset. Müdrike. Zekâvet. Kariha. Şuur.Bilinçaltı. Sağduyu.Kavrayış. Seziş. Algılayış.İzan. Uyanıklık. Algılayış. Aklıselim. Sağgörü. Hissiselim.Kavrama.Tahteşşuur.
Zihin: Hafıza. Akıl. Bellek. An. Hatır.Havsala. Kafa. Anlayış. Kariha. Feraset. Anlak. Basiret. Mantık. Beyin. İrfan. Zekâvet. İzan.Entelektüalizm. Zihniye. Anlıkçılık. Müdrike.Bilinç.Bilirlik.
Fikir: Düşünü. Efkâr. İçtihat. Mütalâa. Tahayyül. Görüş. Tefekkür. Bakım. Kamuoyu. Açı. Düşünüş. Akıl. İde. Telâkki. Canlıcılık. Ufuk. Düşün. Zihniyet. Amaç. Emel. Tasavvur. Erek. Niyet. Kaygı. Heyhey. Tasa. Endişe. Bulut. Telâş. Merak. Kuram. Yargı. Bireycilik. Meditasyon. Gezimcilik. Rey. Sonuç. Destinasyon. Hedef. Derin düşünme. Zan. Huylanma. Sanrı. Karamsarlık. Güvensizlik. İşkillenme. Pirelenme. Vesvese. Melânkoli. Gocunma. Şüphe. Kurgu. Kuruntu. Yargı. Hayal. İnanç. Düşünmek.
Algı: Eseme. Muhakeme. Beyin. İdrak. İrfan. Entelekt. Basiret. Müdrike. Kazanım. Kazanç. Artıkdeğer. Rant. Anlamak. Bilgi. Fikir. Akıllanmak. Düşünce. Aklî. Dikkat. Yetenek. Entelektüalizm. Ödül. Yarar. Komisyon. Avantaj. Sarrafiye. Pay. Harçlık. Natıka. Usavurma. Yargılama. Ölçümleme. Uslamlama. Anlamak. Beceri. Alırlık. İdrak. Kabiliyeti. Konsantrasyon. İlgi. Titiz. Uyanıklık. Kalenderlik. İtina. Yoğunlaşma. İhtimam. Temkin. Özen. İlgi. Takayyüt. Sak. Teyakkuz.
Ben: Ego.Ben.Bilinç. Sağgörü. Dimağ. Basiret. Şuur. Merkez. Akıl. Bilinçaltı.Tepe.Megaloman.
Nefis: Ben.İnsan.Kişi.Bizzat.Dilek. Şehvet. Kösnü. Dileme. İstek. Talep. Özenç. İkbal. Rica. Şevk. İltifat. İstem. Ismarlama. İmren. İhtiyaç. Güzel. Şık. Havalı. Gökçe. Harikulâde. Cemile. Bediî. Şaheser. Gökçek. Lâtif. Cemil. Cici. Lezzetli. Leziz. Tatlı. Yiyimli. Lokum. Gibi. Öz.Temel.Katkısız. Maya. Nüve. Çekirdek. Cibilliyet. Ruh. Köken. Çın. Yaradılış. İnsiyak. Karakter. Damar. Şahsiyet. Seciye. Ahlâk. Huy. Kişilik. Mizaç. Cibilliyet. Kırat. Tabiat. Amaç. Eğilim. Emir. İmrenmek. İstemek. Mektup. Özlem. Sevgi. Talep. Tutku. Dilekçe. Buyruk. Heves. İrade. Vasiyet. Biçimli. Cazibeli. İyi. Muhteşem. Sevimli. Zarif. Parlak. Albeni. Cazibe. Alımlı. Estetik. Düzgün. Güzelleşmek. Modaya uygun. Şekerli. Tatlanmak.Lezzetli.
Akıllı insan, legal çerçeveler içerisinde, kendi çıkarlarını öncelikli tutan insandır. Menfaatin sınırı vicdandır ki o da gönül kapsamında değerlendirilir.Bu konuya da başka bir makalemizde yer vereceğiz.Yeniden buluşmak üzere akıl dairesinde kalın,hoşcakalın.

Kaynakça:
1- Osmanlıca Türkçe Lügat – Mevlüt KARACA ‘Hisar YAYINEVİ’
2- Türkçe Sözlük- Türk Dil Kurumu YAYINLARI
3- Kanar Arapça Türkçe Sözlük – Prof. Dr. Mehmet KANAR ‘SaY’
4- Öz Türkçe Sözlük – Ali PÜSKÜLLÜOĞLU ‘ABC’
5- Mikrosoft Word Sözlüğü


kemal alkan / 24.07.2013

Bu yazı 328 kez okundu.


YORUM YAPYORUMLAR

Siirdemeti.Net - 2005 Yılından Günümüze Karşılıksız Sevgi ©