DUYURULAR

SERBEST KÜRSÜ

BÜYÜKLERİN,GEÇMİŞİN MEKANINA,ÜMMET-İ MUHAMMEDİN HAYRINA,ESMA ÜL HÜSNA VE FAZİLETLERİ (ALLAH İLMİ)

BÖLÜM lll
Esma ül Hüsna’nın Hükümleri
a.Müsbet Statü : Bu, Esma ül Husna’nın olumlu bir durumuna değinmektedir. Esma ül Husna başlıbaşına bir ilim olup cennet halkının lisanına tekabül etmektedir.Tabir yerinde ise, Esma ül Husna’ya Allah ilmi demek mümün olacaktır. Esma ül Husna Allah Dostlarının ve erenlerin devam ettiği bir lehçedir.Konuşulan bu lehçenin yeri ve mekanı önemli değildir. Esma ül Husna lehçesi dünya hayatında başlayarak ahiret hayatındada devam eder; nihayet cennet halkının lisanı olarak yerini almaktadır.
Esma ül Hüsna ‘nın öğrenilmesinin ve bilinmesinin mükafatı yukarda da bahsedildiği gibi sayılamayacak kadar çok olup bunların tasavvur edilmesi mümkün değildir. Esma ül Hüsna ‘nın mükafaatlarının sınırının bilinmesinde akıl tecrübesi aciz kalır.
Esma ül Hüsna ‘nın öğrenilmesi ve bilinmesi ile , zaman ve sonsuzluğun sahibi olan Yüce Yaratıcı ile arasında mesafe kısaltılmış olacak ve Onun rızası kazanılmış olunacaktır.Diğer bir deyişle;kull olmanın merhaleleri kazanılmış olunacaktır.
Esma ül Hüsna ‘nın insanın tedrisat alanına girmesiyle Rahmanı Rahim olan Yüce Allah’ın Ummanı Rahmet deryasına giriulmiş olacak ve bu nedenle iki cihanda kazanılan, aklın tasavvur edemeyeceği nice sırlar ile insan korunmuş olacaktır.
Esma ül Hüsna ‘nın öğrenilmesi ve bilinmesi ile ,Rahmanı Kadirin
dostlarının rızasıda yine kazanılmış olunacaktır.
Esma ül Hüsna ‘nın öğrenilmesi ve bilinmesi ile , ikinci Cihanda Sevgili Peygamberimiz Ahir Zaman Nebisi Muhammed Mustafa’nın El Vesile Cennetinde komşusu olmak mümkün olunacaktır.
Esma ül Hüsna’nın müsbet durumlarını numaratörle özetleyecek olursak önümüze şöyle pencere çıkacaktır.
1.Esma ül Hüsna’nın eğitim hayatına girmesi ile Yüce Mevlanın
rızasının kazanılmasına ve kull olmanın sevincine sebebiyet verilmiş olunacaktır.
2. Esma ül Hüsna’nın öğrenim hayatına girmesi Hakimler Hakiminin
Ummanı Deryasına girilmesine sebebiyet vererek kişiye iki cihanda muazzam koruma sağlayacatır.
3. Esma ül Hüsna’nın öğrenim hayatına girmesi ile Yüce Mevlanın
dostlarının rızalarıda kazanılmış olacaktır.
4. Esma ül Hüsna’nın bilinmesi Ahret Aleminde Sevgili Peygamberimiz İki Cihan Nebisi Muhammed Mustafa ile Cenneti Alada komşu olma hakkı verecektir.
Gayet tabiki Esma ül Hüsna’nın kaabiliyet hayatına girmesi bu şonuçları vermez . Bahse konu mükafaatlara hak kazanmak için; Esma ül Hüsna’nın mütemadiyen tekrar edilmesi gerekmektedir.
Esma ül Hüsna’nın öğrenilmesinden ve mütemadiyen tekrar edilmesiden mütevellit mükafaat ve sevap İslamın Şartı olan ibadetlerden daha fazla olduğu kanısındayım.
Elbette İslamın Şartı olan ibadetlerin yapılması mükafaat ve sevaba nail ounacak,ancak bu ibadetler kulun Hannanı Mennan olan Yüce Allaha borcudur. Esma ül Hüsnadan müteşekkil ibadette kulun eksiklikten münezzeh olan Yüce Mevlaya böyle bir borcu yoktur.
b.Menfi Statü : Bu, Esma ül Husna’nın bir olumsuzluk gösteren
durumu olmaktadır. Esma ül Hüsna ‘nın öğrenilmediği ve bilinmediği bir durumu ifade etmektedir.Bu durumun tabiki bir müeyyidesi olacaktır. Esma ül Hüsna bir koruyucu kalkan ve bir sırlar hazinesi olduğundan, aynı zamanda kulluk şartı ve kulluk kuvveti olduğundan Allahın kulları için vazgeçilmez bir kavram ve olgudur. Esma ül Hüsna’ya bigane kalınırsa elbette Onun dolayısıyle Allahın kuvvetinden her iki cihanda da yararlaanma imkanı olmaz ve kulluk derecesininde düşeceği izahtan varestedir.
Esma ül Hüsna hakkında bu konuda anlatılanları numara vererek özetleyecek olursak önümüze şöyle bir pencerenin çıktığını görürüz.
1.Esma ül Hüsna’nın eğitim hayatına girmemesi ile Yüce Mevlanın
rızasının kazanılması ve kul olmanın sevinci olumsuz etkilenecektir.
2. Esma ül Hüsna’nın öğrenim hayatına girmemesi Hakimler Hakiminin
Ummanı Deryasına girilmesine sebebiyet vermeyerek kişiye iki cihanda muazzam koruma sağlanması menfi olacaktır.
3. Esma ül Hüsna’nın öğrenim hayatına girmemesi durumunda Yüce Mevlanın dostlarının rızaların kazanılmasıda olumsuz etkilenecektir.
4. Esma ül Hüsna’nın bilinmemesi ve bunrdan layıkı veçhile yararlanılmması durumunda Ahiret Aleminde Sevgili Peygamberimiz İki Cihan Nebisi Muhammed Mustafa ile Cenneti Alada komşu olma mükefatıda olumsuz etkilenecektir.
Esma ül Hüsna’nın yukarıdan beri anlatılan menfi durumlarından kaçınmak gerekmektedir
Mehmet Kızılkoca / 27.03.2013

Bu yazı 323 kez okundu.


YORUM YAPYORUMLAR

Siirdemeti.Net - 2005 Yılından Günümüze Karşılıksız Sevgi ©